Korisni Saveti

Korisni Saveti

 • Kako biste sprečili  veće nagomilavanje  prašine između prediva tepiha i taloženja na  dnu,  potrebno je postupati pravilno prilikom čišćenja: tepih bi trebalo usisavati najmanje dva puta nedeljno , a u slučaju veće  izloženosti i više,  usisivačem sa četkastom podlogom. Usisavanje vršiti laganim pokretima u pravcu tkanja tepiha.
 • Izbegavajte da na tepih postavljate  predmete  oštrih i uskih  ivica.Tepih se na takav način  može trajno deformisati.
 • Na tepihu se u zavisnosti od  izrade i vrste  prediva mogu poznavati tragovi  hodanja. 
 • Vidljivi tragovi u vidu senke koji se mogu pojaviti na površini tepiha nemaju veze sa kvalitetom priozvodnje, oni mogu biti posledica vlažnosti  i  osvetljenja  u objektu u kome se nalazi tepih.
 • Tepih držati na odstojanju od grejnih tela i sličnih aparata.  Tepih ne sme biti izložen temperaturama višim od 70C . 
 • Tepih ne bi trebalo izlagati direktnoj  sunčevoj svetlosti. Sunčevi zraci mogu ostaviti traga na površini tepiha.
 • Prilikom transporta tepih zaštititi od mogućeg nanošenja štete kvašenjem ili oštrim predmetima.
 • Ukoliko se tepih nalazi ispod teških predmeta,  prilikom izvlačenja obratiti  pažnju da se poleđina tepiha ne istegli i ne raspara.  
 • Tepisi sa takozvanim šišanim predivom imaju osobinu  da  se linjaju. Takva pojava se dešava kod novih tepiha ali se redovnim usisavanjem broj dlačica  postepeno smanjuje.
 • Tepih se nikako ne sme natapati vodom. 
 • Nakon pranja,  tepih se mora u potpunosti osušiti sa obe strane kako ne bi došlo do deformiteta.
 • U trenutku nastanka   fleka na površini tepiha  potrebno je odmah pristupiti  čišćenju zaprljanog mesta.
 • Hemijske preparate za uklanjanje fleka, ukoliko je moguće, najpre  ispitati na delu tepiha koji nije na vidnom mestu.
 • Nezaboravimo da sve vrste preparata za skidanje fleka u određenoj meri oštećuju i sam tepih.
 • Tepisi iste vrste proizvedeni u različitim serijama mogu imati razlike u tonovima istih boja.
Proizvod je dodat u korpu.